Blog

EV Conversion การเปลี่ยนระบบพลังงานไฟฟ้าในยานยนต์

นโยบายรัฐบาล ส่งเสริมเกิดอุตสาหกรรมและการจ้างงานด้านการดัดแปลงยานยนต์เชื้อเพลิงฟอสซิลสู่ระบบพลังงานไฟฟ้า อาทิ ลดหย่อนภาษีนำเข้าอุปกรณ์ งบประมาณสนับสนุนการดัดแปลง

Read More